U većini situacija je teško izračunati unapred šta je korisniku potrebno, ponekad i sam korisnik ne zna šta mu je potrebno dok nam ne objasni funkcionisanje njegovog poslovnog sistema kako bi mi mogli da mu preporučimo najjednostavniji i najpouzdaniji sistem održavanja. Sve u svemu da bi nečiji poslovni sistem funkcionisao potrebno je da korisnik ne mora da razmišlja šta da radi i koga da zove ako dođe do problema sa računarom, mrežom, serverom, internetom… i da zna da je firma koja mu pruža uslugu održavanja pouzdana, kvalitetna i odgovorna.

Cene se formiraju na  mesečnom održavanju, koji su prilagođeni različitim potrebama vaše firme. 

Cenovnik obuhvata  sledeće usluge :

  • Podešavanje, optimizaciju i održavanje računara, računarske opreme i mrežnih resursa
  • Instalacija svih potrebnih sistemskih programa
  • Pregled računara i mreže tokom redovnih dolazaka
  • Čuvanje podataka prema potrebi
  • Redovno praćenje i ažuriranje programa
  • Besplatna telefonska podrška od 08h – 20h radnim danima
  • Čišćenje računara od prašine svakih 6 meseci
  • Savetovanje oko daljih ulaganja u infrastrukturu radi unapređivanja efikasnosti mreže i računara